برچسب: همایش

۰

همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران، زمینه ها و رویکردها، تحولات تاریخی، روندهای پیش رو، تحلیل و ارزیابی سیاست ها و چالش های نهادی ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار...