برچسب: وبینار

۲

وبینار تدبیر در تامین اجتماعی

انجمن تسنیم اولین “وبینار تدبیر در تامین اجتماعی ” را با همکاری فعالان حوزه رفاه و تامین اجتماعی (تامین پرس) برگزار می کند. انجمن مردم نهاد راز تسنیم حیات (TASNIM N.G.O) از تمامی متخصصان،...