برچسب: پوستین دوز

۲

چرا بازنشسته‌ها همچنان مشغول کارند؟

برای پاسخ به این سوال که چرا بازنشسته‌ها همچنان در بازار کار شاغل هستند می بایست موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا به تعریف مشخصی از بازنشستگی می پردازیم تا...

۴

مذاکرات هسته ای و اثرات احتمالی نتایج مذاکرات بر سیستم تامین اجتماعی

۱) فرض می کنیم که نتیجه مذاکرات بر اقتصاد کشور تاثیر دوکانه مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ۲) فرض می کنیم که روند مذاکرات برای دستیابی به نتیجه می باشد یعنی خوش بین هستیم....