برچسب: پژوهش

۸

هفته پژوهش گرامی باد

بیست و پنجم آذر ماه، روز پژوهش گرامی باد. امید است نامگذاری یک روز از سال به نام پژوهش، یادآور ضرورت فرهنگ سازی در این حوزه باشد و ایکاش به بهانه چنین روزی ضمن تجلیل...