برچسب: کارآفرین

۰

سازمان تأمین اجتماعی و همایش ملی تکریم کارآفرینان

تهیه و تنظیم : عزیز آذرخرداد – خبرنگار و کارشناس حوزه تأمین اجتماعی چهارمین دوره همایش ملی تکریم از کارفرمایان و کارآفرینان منتخب که روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با همت و تلاش معاونت تازه...