یادمان تامین

این صفحه با هدف زنده نگهداشت یاد و خاطره همکاران فقید سازمان که هم اکنون در بین ما نیستند طراحی و راه اندازی گردیده است. همکارانی که وجود عزیزشان اندک زمانی پیش منشاء خدمت رسانی در نظام تامین اجتماعی بود و هم اکنون در کنار حضرت حق آرمیده اند. باشد تا با ذکر زندگی نامه، ثبت خاطرات، بازخوانی و بازشناسی آثار و تالیفات آنان موجبات شادی روح آنان و بهره برداری خیر ما فراهم گردد.

ایده راه اندازی این صفحه را وامدار جناب آقای علی حیدری از کارشناسان خبره سازمان تامین اجتماعی هستیم که پیشاپیش از ایشان قدردانی می گردد.

از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد، در صورت دسترسی به اطلاعات همکاران اثرگذار فقیدمان در این حوزه اطلاعات لازم را از طریق بخش تماس با ما ارسال نمایند.

با ذکر فاتحه ای یاد و نامشان را گرامی داریم.

 

مرحوم دکتر خسرو سعیدی مرحوم دکتر مظفر کریمی
آخرین سمت سازمانی: معاون مدیر عامل آخرین سمت سازمانی: مشاور معاونت فنی درآمد و دبیر برنامه ششم توسعه
خدمت در سازمان: ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۲ خدمت در سازمان: ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴
تولد: ۱۳۱۵٫۰۷٫۰۶ تولد: ۱۳۴۶٫۰۹٫۲۰
وفات: ۱۳۹۱٫۰۶٫۱۲ وفات: ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۸
برای ورود به صفحه مجازی ایشان، اینجا کلیک کنید برای ورود به صفحه مجازی ایشان، اینجا کلیک کنید

مرحوم فتحعلی بدیعی مرحوم مجید روز فراخ
آخرین سمت سازمانی: سرپرست اداره کل برنامه ریزی و آموزش آخرین سمت سازمانی: مدیر کل تامین اجتماعی استان تهران
خدمت در سازمان: ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۸ خدمت در سازمان: ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۵
تولد: تولد: ۱۳۳۰٫۰۳٫۱۵
وفات: ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۹ وفات: ۱۳۸۶٫۱۲٫۰۳
برای ورود به صفحه مجازی ایشان، اینجا کلیک کنید برای ورود به صفحه مجازی ایشان، اینجا کلیک کنید

#آرامستان_مجازی